• Konsekwencje nieprzekazania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego

  Roczne sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych to podstawowe dokumenty tworzone przez szereg jednostek. Wśród nich należy wymienić: - banki, zakłady ubezpieczeń, - jednostki, które działają na podstawie przepisów: o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; - spółki...

  Czytaj dalej
 • Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

  Zmiany w prawie wprowadzone w 2015 roku powinny zainteresować wszystkich, na których ciąży obowiązek składania sprawozdań finansowych. Nowe przepisy są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż dotychczasowe regulacje tej kwestii i niezapoznanie się z nimi może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dlatego warto poznać zarówno dotychczasowe ustalenia, jak i te znowelizowane.  ...

  Czytaj dalej
 • Wycena zobowiązań finansowych

  Zobowiązania finansowe to w ekonomii zobowiązania do wydania aktywów finansowych lub wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką – warunki tych transakcji są niekorzystne. Wycenę zobowiązań finansowych można przeprowadzić w oparciu o skorygowaną cenę nabycia, wartość rynkową lub inną określoną wartość godziwą.   Skorygowana cena nabycia Jest to...

  Czytaj dalej
 • Nieściągalność, przedawnienie i umorzenie wierzytelności

  Należności są składnikami aktywów i powinny być regulowane na bieżąco przez drugą stronę transakcji. Problem zaczyna się w momencie, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze zobowiązań. Nieuregulowane wierzytelności są w ustawie opisywane jako przedawnione bądź nieściągalne.   Należności nieściągalne Nie później niż na dzień bilansowy dokonuje się wyceny...

  Czytaj dalej
 • Ustalenie progu istotności

  Pojęcie istotności powinno być znane każdemu przedsiębiorcy, gdyż jest kluczowe dla przejrzystości finansów firmy. Gwarantuje prawidłową ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego, co ma niebagatelne znaczenie dla późniejszego odbiorcy. Zastosowanie się do zasady istotności powoduje, że sprawozdanie, jego konkretne elementy i poszczególne pozycje nie wprowadzą...

  Czytaj dalej
O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP