Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

Zmiany w prawie wprowadzone w 2015 roku powinny zainteresować wszystkich, na których ciąży obowiązek składania sprawozdań finansowych. Nowe przepisy są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż dotychczasowe regulacje tej kwestii i niezapoznanie się z nimi może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dlatego warto poznać zarówno dotychczasowe ustalenia, jak i te znowelizowane.

 

Dotychczasowe przepisy i kary

W przypadku braku odpowiednich sprawozdań sąd mógł wymierzyć karę grzywny. Zostało to jednak ocenione jako nieskuteczna forma nacisku i z początkiem 2015 roku nastąpiła zmiana przepisów. Na wykonanie zaległych obowiązków rejestrowych wszystkie podmioty, które nie złożyły wymaganych dokumentów, mają czas do 1 lipca 2015.

 

Zaostrzenie przepisów

Podstawową formą kary nadal pozostanie grzywna, ale w przypadku jej nieskuteczności i dalszych zaległości w prowadzeniu dokumentacji, sąd będzie mógł wykorzystać zdecydowanie bardziej dotkliwe formy nacisku. Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów wpisanych do KRS.

Jeśli grzywna nie przyniosła spodziewanego efektu możliwe będzie wszczęcie procedury, która w konsekwencji doprowadzi do rozwiązania spółki z urzędu. Podjęcie takich kroków będzie możliwe, gdy podmiot nie składa sprawozdań przez okres dwóch lat. Sąd ma obowiązek zawiadomienia o rozpoczynającym się postępowaniu. Wówczas przedsiębiorca ma jeszcze czas na wykazanie, że spółka nadal istnieje i posiada majątek. Udowodnienie tego faktu i spełnienie obowiązków informacyjnych pozwalją na dalszą działalność.

Wszczęta sądownie procedura jest najczęściej związana z konsultacjami z urzędami, instytucjami podatkowymi, które pozwolą ustalić faktyczną sytuację firmy i ciągłość prowadzenia działalności. W przypadku potwierdzenia zakończenia działalności sąd orzeka o rozwiązaniu podmiotu i wykreśleniu go z KRS. Wiąże się to z przejęciem przez Skarb Państwa majątku spółki.

Opisana procedura skutkuje konsekwencjami dla przedsiębiorcy, ale ma wpływ również na sytuację ewentualnych wierzycieli. Wykreślenie z KRS skutkuje koniecznością dochodzenia długu już nie od spółki, ale bezpośrednio od Skarbu Państwa i wierzyciel ma na to tylko rok.

 

Cel nowych przepisów

Jedną z przyczyn wprowadzenia zmian było funkcjonowanie na rynku znacznej ilości spółek, które formalnie nie zostały wykreślone i nie upadły, a w rzeczywistości nie działały i nie posiadały majątku. W świetle nowych przepisów ich status musi zostać jasno określony, w przeciwnym razie zostaną rozwiązane. Zmiany mają korzystnie wpłynąć na wydajność sądów rejestrowych, obniżyć koszty prowadzonych postępowań oraz poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, co zapewnia częstsze uaktualnianie KRS poprzez wykreślanie z rejestru podmiotów niefunkcjonujących.

___ ___ ___
Partner Strony: TUTAJ

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP