Janosikowe – komentarz Ministerstwa Finansów w sprawie wyroku WSA

Janosikowe – co kryje się pod tą nazwą?

Opłata została wprowadzona w 2003 roku i przewiduje wpłatę do budżetu państwa, którą ponoszą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, gorzej radzących sobie finansowo. Jego wysokość zależy od osiąganych przez województwo wpływów i stanowi określony odsetek dochodów podatkowych. Z tego rodzaju przeliczeń wynika, że największe wpływy do budżetu zobowiązane są wnosić województwa: mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. Kwoty wahają się od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Największy protest i zarazem początek drogi sądowej związany jest ze stanowiskiem najbardziej obciążonego Województwa Mazowieckiego.

 

Protesty i ich sądowe rozstrzygnięcia

Skala obciążeń sprawiła, że janosikowe spotkało się z licznymi protestami. Sprawy przeciwko obowiązkowym wpłatom na rzecz biedniejszych regionów kraju toczyły się przed Trybunałem Konstytucyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Według orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego artykuł 31 i artykuł 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niezgodne z Konstytucją RP. Nie gwarantują one bowiem województwom zachowania istotnej części dochodów własnych na realizację zadań własnych. Trybunał ustalił ponadto, że niezgodne z Konstytucją przepisy przestaną obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, mogą być również wcześniej uchylone lub zmienione przez ustawodawcę. Ten termin stał się początkiem kolejnej sądowej sprawy, kiedy Minister Finansów zobowiązał województwo mazowieckie do zapłaty ostatnich rat janosikowego za rok 2013 r. 9 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra dotyczącą wysokości tego zobowiązania, biorąc pod uwagę trudną sytuację województwa i zakresowy charakter wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustalił również, iż wpłaty do budżetu państwa dokonywane przez Województwo Mazowieckie i związane z tą sprawą, powinny wynosić 30% dochodów podatkowych pochodzących z tytułu udziału we wpływach z CIT i PIT.

 

Reakcja Ministra Finansów na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Ministerstwo Finansów, kwestionuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tłumacząc, iż nie odzwierciedla ono wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. Na jego mocy przepisy przestaną obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, chyba że wcześniej zostaną uchylone lub zmienione przez ustawodawcę – Ministerstwo zwraca uwagę, że w tym okresie powinny nadal być obowiązujące i stosowane. Wskazuje również, że fakt pozbawienia przepisu domniemania konstytucyjności nie stanowi wystarczającej przesłanki do odmowy jego zastosowania. W momencie gdy przepis dotyczący janosikowego zostanie usunięty z systemu prawnego, zniknie obowiązek jego stosowania. Ministerstwo Finansów nie zgadza się także z ustalonym przez Sąd poziomem wpłat województw do budżetu państwa, uzasadniając, iż takie ustalanie wkracza w przestrzeń stanowienia prawa. Ograniczenie wpłat dokonywanych przez Województwo Mazowieckie spowodowałoby zmniejszenie dochodów innych województw z tytułu części subwencji regionalnej. Fakt ten przełożyłby się i wpłynął nieskorzystanie na realizację budżetów województw wspomaganych dotacjami.

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP