Finanse publiczne – diagnozy i perspektywy rozwoju

Sytuacja na światowych rynkach finansowych oraz sytuacja wewnętrzna kraju wymuszają reformy i zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi. Jest to szczególnie ważne w obliczu kryzysu gospodarczego. Uniwersalne wydają się sugestie OECD, według których by utrzymać stan równowagi pomiędzy poziomem wydatków publicznych i wzrostem gospodarczym, należy skierować swoje działania na poprawę efektywności reżimu podatkowego, lepsze planowanie wydatków publicznych oraz wzrost jakości mechanizmów kontroli przy planowaniu i wydatkowaniu środków.

 

Sytuacja w Polsce i Europie

Raport „The government finance renaissance” sporządzony przez firmę doradczą Deloitte korzysta z doświadczeń osób związanych z ministerstwami finansów 19 europejskich państw, w tym również Polski. Daje on więc nieco szersze spojrzenie na finanse publiczne.

Jedna z podstawowych diagnoz to coraz częstsze wykorzystywanie średnioterminowych planów wydatków i większa transparentność budżetu. Kierunek rozwoju jest więc dobry, jednak eksperci wskazują nowe wyzwania i możliwe przeszkody będące skutkami kryzysu ekonomicznego. Na pewno jego wpływ na dotychczasową politykę finansową był decydujący – oznaczał przede wszystkim mniej zasobów będących w dyspozycji resortów, co równocześnie stało się bodźcem zmian. Konieczne było przede wszystkim zastosowanie środków oszczędnościowych, które pozytywnie wpływały na sytuację. Kryzys miał za to niewielkie przełożenie na struktury przychodów w badanych krajach. Rządy dążyły raczej do poprawy funkcjonowania administracji.

 

Negatywne zjawiska

Do najbardziej zauważalnych należą bez wątpienia zmiany w zatrudnieniu w sektorze publicznym, gdzie powszechne były redukcje etatów. W części krajów europejskich, które obejmowało badanie, problemem są również pogarszające się warunki płacowe, nieelastyczny system podwyżek i zmniejszenie ilości premii związanych z wynikami pracy.

Problematyczne są również zjawiska związane z komunikacją – zarówno wewnątrz instytucji rządowych i finansowych, jak również informowania opinii publicznej. Dane finansowe pochodzące z poszczególnych departamentów są gromadzone w sposób niespójny, wpływ mają na to często niekompatybilne systemy informatyczne. Skutkuje to problemami w opracowywaniu spójnej informacji zarządczej. W wielu krajach szwankuje również komunikacja z obywatelami, co widać szczególnie w pasywnym publikowaniu materiałów o swoich działaniach. To z kolei wpływa na niezrozumienie przez obywateli wchodzących w życie reform i finansów rządowych.

 

Konieczne reformy finansów publicznych

Eksperci Deloitte nie tylko diagnozują obecną sytuację państw europejskich, ale starają się wskazać kierunki koniecznych reform w finansach publicznych:

- dobre efekty mogłaby przynieść transgraniczna wymiana doświadczeń. Wiedza na temat doświadczeń innych państw mogłaby przełożyć się na konstruktywne rozwiązania w kraju,

- zmiana podejścia do pracowników sektora finansów publicznych, to kolejne zalecenie – szczególnie ważne w obliczu opisanych wcześniej negatywnych skutków kryzysu. Elastyczność, konkurencyjność wynagrodzeń i premiowanie wyników mogłyby pozytywnie wpłynąć na jakość kadr,

- skuteczne i rzetelne informowanie obywateli zwiększyłoby świadomość sytuacji finansowej państwa,

- umieszczenie finansów publicznych w centrum strategii rządowych.

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP