Amortyzacja używanych sezonowo środków trwałych

Specyfika prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej wymaga niekiedy okresowego użytkowania określonego środka trwałego, który po tym czasie będzie już nieprzydatny. Najczęściej z takimi problemami muszą radzić sobie przedsiębiorstwa działające sezonowo, których usługi są związane na przykład z turystyką czy wypoczynkiem i możliwość ich świadczenia dotyczy określonego czasu w roku. Wątpliwości może budzić amortyzacja poniesionych w takich przypadkach kosztów.

 

Okres dokonywania odpisów

W przypadku sezonowego używania środków trwałych niedozwolone jest dokonywanie odpisów amortyzujących przez cały rok – powinny one dotyczyć wyłącznie okresu faktycznego ich wykorzystywania, przez pozostały okres nie podlegają amortyzacji.

 

Wysokość odpisów amortyzujących

Do ustalenia miesięcznej wartości odpisów najczęściej stosuje się jedną z dwóch metod:

 

  • podział rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy, w których środek trwały jest wykorzystywany,

  • podział rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez dwanaście miesięcy w roku.

 

Skorzystanie z danej możliwości jest wyłączną decyzją przedsiębiorcy. Powinna ona być poprzedzona kalkulacją z uwzględnieniem stawki amortyzacji określonej dla danego środka trwałego oraz jego wartości początkowej. Różnica pomiędzy obliczeniami wykonanymi za pomocą wymienionych sposobów może być dość duża i wynosić nawet ponad 1000 zł. Przekłada się to na czas amortyzacji i przedsiębiorca musi podjąć decyzję, jaki wariant będzie dla niego bardziej korzystny. Amortyzacja środków trwałych jedynie w okresie ich używania, nie powoduje, iż roczna kwota odpisów będzie niższa niż w przypadku dokonywania ich co miesiąc. W wyniku wyboru pierwszej metody, wartość poszczególnych odpisów będzie wyższa, ale ich suma będzie równa kwocie odpisów rocznych, przypadających na dany środek trwały.

Wybrany sposób amortyzacji środka trwałego używanego sezonowo dotyczy danego roku i nie musi pokrywać się ze sposobem zastosowanym w kolejnym roku podatkowym. Na podatniku nie ciąży obowiązek zgłaszania zmian do urzędu skarbowego. Wyboru należy jednak dokonać w pierwszym miesiącu roku, w którym środek trwały jest sezonowo wykorzystywany.

 

Amortyzacja sezonowych środków trwałych a amortyzacja całoroczna

Korzystanie z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wykorzystywanych sezonowo nie jest uzależnione od zawieszenia działalności gospodarczej w pozostałych miesiącach. Decyduje jedynie czas korzystania z danego środka trwałego. Nie wpływa również na możliwość prowadzenia przez przedsiębiorcę innej działalności, w której wykorzystywane są inne środki trwałe i przez cały rok dokonuje się ich amortyzacji na zasadach ogólnych.

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP